bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

18 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

15 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 ส.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

27 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

25 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
พิธีปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพฯ
พิธีปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพฯ

อื่นๆ

19 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

18 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
พิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพ
พิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพ

กิจกรรม

17 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
วันสถาปนาค่ายท่านมุก 2566
วันสถาปนาค่ายท่านมุก 2566

กิจกรรม

11 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566


อ่านต่อ 5 ก.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566


อ่านต่อ 18 ก.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566


อ่านต่อ 20 มิ.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566


อ่านต่อ 20 เม.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566


อ่านต่อ 12 เม.ย. 2566
งบทดลอง ก.พ.66
งบทดลอง ก.พ.66


อ่านต่อ 20 มี.ค. 2566
งบทดลอง ธ.ค.65
งบทดลอง ธ.ค.65


อ่านต่อ 9 ม.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


อ่านต่อ 16 ธ.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


อ่านต่อ 7 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว


อ่านต่อ 28 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ


อ่านต่อ 18 พ.ย. 2565
งบทดลอง ต.ค.65
งบทดลอง ต.ค.65


อ่านต่อ 11 พ.ย. 2565

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.