bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

18 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

15 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 ส.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

27 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

25 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
พิธีปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพฯ
พิธีปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพฯ

อื่นๆ

19 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

18 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
พิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพ
พิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพ

กิจกรรม

17 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
วันสถาปนาค่ายท่านมุก 2566
วันสถาปนาค่ายท่านมุก 2566

กิจกรรม

11 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


อ่านต่อ 23 ส.ค. 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ 16 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปราบปราบอาชญกรรม
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปราบปราบอาชญกรรม


อ่านต่อ 14 มิ.ย. 2564
คู่มือประกอบการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี
คู่มือประกอบการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี


อ่านต่อ 31 พ.ค. 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564


อ่านต่อ 24 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


อ่านต่อ 24 พ.ค. 2564
คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ


อ่านต่อ 2 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ นสต.1/64
ประชาสัมพันธ์ นสต.1/64


อ่านต่อ 25 มี.ค. 2564
วิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม ประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม ประจำปี 2563


อ่านต่อ 17 มี.ค. 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564


อ่านต่อ 5 มี.ค. 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


อ่านต่อ 5 มี.ค. 2564
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564


อ่านต่อ 15 ก.พ. 2564

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.