bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

16 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

10 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 เม.ย. 2567 อ่านต่อ
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

8 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

24 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

1 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566


อ่านต่อ 5 ก.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566


อ่านต่อ 18 ก.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566


อ่านต่อ 20 มิ.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566


อ่านต่อ 20 เม.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566


อ่านต่อ 12 เม.ย. 2566
งบทดลอง ก.พ.66
งบทดลอง ก.พ.66


อ่านต่อ 20 มี.ค. 2566
งบทดลอง ธ.ค.65
งบทดลอง ธ.ค.65


อ่านต่อ 9 ม.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


อ่านต่อ 16 ธ.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


อ่านต่อ 7 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว


อ่านต่อ 28 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ


อ่านต่อ 18 พ.ย. 2565
งบทดลอง ต.ค.65
งบทดลอง ต.ค.65


อ่านต่อ 11 พ.ย. 2565

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.