bpptr9


ฝึกประจำสัปดาห์
ฝึกประจำสัปดาห์

กิจกรรม

23 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาของ ตร.
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาของ ตร.

อื่นๆ

21 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับครูฝึก
โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับครูฝึก

อื่นๆ

20 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
การใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า TASER X2
การใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า TASER X2

กิจกรรม

13 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
รักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี
รักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรี

สสน.หน่วยงานต่างๆ

11 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรม

10 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
ฝึกประจำสัปดาห์
ฝึกประจำสัปดาห์

กิจกรรม

9 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อื่นๆ

8 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
ตรวจสอบวัตถุระเบิด
ตรวจสอบวัตถุระเบิด

สสน.หน่วยงานต่างๆ

7 มี.ค. 2566 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์


อ่านต่อ 2 พ.ค. 2565
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ต่อต้านคอร์รัปชั่น


อ่านต่อ 5 เม.ย. 2565
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ประจำปี 2564
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ประจำปี 2564


อ่านต่อ 18 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2564


อ่านต่อ 15 พ.ย. 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน2564


อ่านต่อ 19 ต.ค. 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564


อ่านต่อ 20 ก.ย. 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564


อ่านต่อ 20 ก.ย. 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


อ่านต่อ 23 ส.ค. 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


อ่านต่อ 16 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปราบปราบอาชญกรรม
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปราบปราบอาชญกรรม


อ่านต่อ 14 มิ.ย. 2564
คู่มือประกอบการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี
คู่มือประกอบการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี


อ่านต่อ 31 พ.ค. 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564


อ่านต่อ 24 พ.ค. 2564

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.