bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

16 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

10 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 เม.ย. 2567 อ่านต่อ
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

8 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

24 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

1 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ฯ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ฯ


อ่านต่อ 27 ม.ค. 2564
คู่มือการใช้งานแท่นปรับทิศทางปืน65
คู่มือการใช้งานแท่นปรับทิศทางปืน65


อ่านต่อ 20 ม.ค. 2564
การรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563
การรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563


อ่านต่อ 8 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา


อ่านต่อ 7 ธ.ค. 2563
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า


อ่านต่อ 25 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับ


อ่านต่อ 18 พ.ย. 2563
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564


อ่านต่อ 1 ม.ค. 2513

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.