bpptr9


พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

8 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

24 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

1 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

4 ม.ค. 2567 อ่านต่อ
พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ตรวจเยี่ยมหน่วย
พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ตรวจเยี่ยมหน่วย

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

20 ธ.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 พ.ย. 2566 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567


อ่านต่อ 10 เม.ย. 2567
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ


อ่านต่อ 9 เม.ย. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


อ่านต่อ 22 มี.ค. 2567
เทคนิคการใช้งาน Microsoft word
เทคนิคการใช้งาน Microsoft word


อ่านต่อ 7 มี.ค. 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


อ่านต่อ 5 มี.ค. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567


อ่านต่อ 14 ก.พ. 2567
ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด


อ่านต่อ 30 ม.ค. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566


อ่านต่อ 24 ม.ค. 2567
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566


อ่านต่อ 8 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีง
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีง


อ่านต่อ 30 พ.ย. 2566
งบทดลอง ต.ค.66
งบทดลอง ต.ค.66


อ่านต่อ 15 พ.ย. 2566
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ


อ่านต่อ 15 พ.ย. 2566

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.