bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 พ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

16 พ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

8 พ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

20 ต.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

18 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

15 ก.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 ส.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

27 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

25 ก.ค. 2566 อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีง
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีง


อ่านต่อ 30 พ.ย. 2566
งบทดลอง ต.ค.66
งบทดลอง ต.ค.66


อ่านต่อ 15 พ.ย. 2566
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ


อ่านต่อ 15 พ.ย. 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2567


อ่านต่อ 6 พ.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566


อ่านต่อ 31 ต.ค. 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2566


อ่านต่อ 31 ต.ค. 2566
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก


อ่านต่อ 31 ต.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566


อ่านต่อ 5 ก.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566


อ่านต่อ 18 ก.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566


อ่านต่อ 20 มิ.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566


อ่านต่อ 20 เม.ย. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566


อ่านต่อ 12 เม.ย. 2566

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.