bpptr9


กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

16 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

10 พ.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

11 เม.ย. 2567 อ่านต่อ
พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

8 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

6 มี.ค. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

24 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

22 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมหน่วย

1 ก.พ. 2567 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567


อ่านต่อ 21 พ.ค. 2567
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา


อ่านต่อ 17 พ.ค. 2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ


อ่านต่อ 9 พ.ค. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567


อ่านต่อ 10 เม.ย. 2567
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ


อ่านต่อ 9 เม.ย. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


อ่านต่อ 22 มี.ค. 2567
เทคนิคการใช้งาน Microsoft word
เทคนิคการใช้งาน Microsoft word


อ่านต่อ 7 มี.ค. 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


อ่านต่อ 5 มี.ค. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567


อ่านต่อ 14 ก.พ. 2567
ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด


อ่านต่อ 30 ม.ค. 2567
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566


อ่านต่อ 24 ม.ค. 2567
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566


อ่านต่อ 8 ม.ค. 2567

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.