bpptr9


รักษาความปลอดภัย งานเดิน-วิ่ง ณ วัดวังปริง
รักษาความปลอดภัย งานเดิน-วิ่ง ณ วัดวังปริง

สสน.หน่วยงานต่างๆ

3 มิ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันพระมหากษัตริย์

3 มิ.ย. 2566 อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของหน่วย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของหน่วย

อื่นๆ

2 มิ.ย. 2566 อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

สสน.หน่วยงานต่างๆ

1 มิ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันพระมหากษัตริย์

1 มิ.ย. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

31 พ.ค. 2566 อ่านต่อ
ถปภ. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ถปภ. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สถาบันพระมหากษัตริย์

30 พ.ค. 2566 อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาฯ
กิจกรรมจิตอาสาฯ

กิจกรรม

19 พ.ค. 2566 อ่านต่อ
ลาซู
ลาซู

สสน.หน่วยงานต่างๆ

16 พ.ค. 2566 อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566


อ่านต่อ 12 เม.ย. 2566
งบทดลอง ก.พ.66
งบทดลอง ก.พ.66


อ่านต่อ 20 มี.ค. 2566
งบทดลอง ธ.ค.65
งบทดลอง ธ.ค.65


อ่านต่อ 9 ม.ค. 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


อ่านต่อ 16 ธ.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


อ่านต่อ 7 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงรั้ว


อ่านต่อ 28 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว กก.9 บก.กฝ.ฯ


อ่านต่อ 18 พ.ย. 2565
งบทดลอง ต.ค.65
งบทดลอง ต.ค.65


อ่านต่อ 11 พ.ย. 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


อ่านต่อ 31 ต.ค. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2565


อ่านต่อ 26 ต.ค. 2565
งบทดลองเดือน กันยายน 2565
งบทดลองเดือน กันยายน 2565


อ่านต่อ 20 ต.ค. 2565
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ


อ่านต่อ 1 มิ.ย. 2565

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.