bpptr9

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชน ให้ทราบการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) สามารถรับชมได้ คลิปข้างต้น จำนวน 23 คลิป

https://www.youtube.com/watch?v=CiBXRvfYn_g

https://www.youtube.com/watch?v=lWRV8SHot3M

https://www.youtube.com/watch?v=_adPVIWAlBY

https://www.youtube.com/watch?v=ZB6YZ3_1t4o

https://www.youtube.com/watch?v=T6SZ3mWN-sU

https://www.youtube.com/watch?v=6Y_MhNGWdrE

https://www.youtube.com/watch?v=W1zihSwTxYM

https://www.youtube.com/watch?v=iLj7iuMEhII

https://www.youtube.com/watch?v=iLj7iuMEhII

https://www.youtube.com/watch?v=Yv9DbIun38E

https://www.youtube.com/watch?v=U4Mfg--3dhY

https://www.youtube.com/watch?v=2mRNmI5UjYU

https://www.youtube.com/watch?v=-9mIaaal6tg

https://www.youtube.com/watch?v=o_YniMXacco

https://www.youtube.com/watch?v=4-F867sapdo

https://www.youtube.com/watch?v=CaJ0gylf48s

https://www.youtube.com/watch?v=Mt0pBnTdLgQ

https://www.youtube.com/watch?v=rOBKxqaUobI

https://www.youtube.com/watch?v=zR-GrAP4ogU

https://www.youtube.com/watch?v=pVilBoxFLBY

https://www.youtube.com/watch?v=nRFsGwzhSIA

https://www.youtube.com/watch?v=XZj88Ds9_fw

https://www.youtube.com/watch?v=zI3VXsIEKmE

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.