bpptr9

คู่มือประกอบการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี
คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึก จักรยานยนต์ ทางยุทธวิธี  กองกำกับการ 9  กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

** สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ไฟล์
1.ไฟล์ที่ 1 หน้าปก และปกหลัง
2.ไฟล์ที่ 2 ส่วนเนื้อหา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.