bpptr9

ประกาศ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. (ค่ายท่านมุก)

- ตามประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลำดับ 1 - 200 ให้สแกนคิวอาร์โค้ด เข้าไปในไลน์กลุ่ม นสต.64 กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. และบอกลำดับการสอบได้ สิ่งของที่ต้องเตรียมเหลือ 4 รายการดังนี้

1. ผ้าห่มผืนบางจำนวน 1 ผืน

2. กางเกงชั้นใน (ตามความเหมาะสม)

3. ผ้าทำความสะอาด จำนวน 1 ผืน

4. ยารักษาโรคประจำตัว บัตรแพ้ยา (ถ้ามี)

* หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นำของมีค่าหรืออาวุธใด ๆ เข้ามาในหน่วยฝึกอบรม

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.