bpptr9

1. หน่วย : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาเฉพาะกิจ
3. วันที่ดำเนินกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
4. สถานที่จัดกิจกรรม : ณ จุดตรวจบริเวณหน้าป้อมศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรสะเดา (หน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองสะเดา) ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา
5. รายละเอียดของกิจกรรม : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. และข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ จุดตรวจบริเวณหน้าป้อมศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรสะเดา (หน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองสะเดา) ถนนกาญจนวนิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยพิธีเปิดด่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชุดจิตอาสา กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวย 11 นายและหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการในอำเภอสะเดาและประชาชน รวมประมาน 200 คน
7. รายละเอียดปรากฏตามภาพการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่แนบมาพร้อมนี้

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.