bpptr9

1. หน่วย : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. ผบ.หน่วย : พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
3. ภารกิจ : ประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. วัน เดือน ปี : 1 กุมภาพันธ์ 2567
5. รายละเอียด : เมื่อ 010800-011600 ก.พ.67 พล.ต.ต.เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ รอง ผบช.ศ พร้อมคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ  
6. สถานที่ : กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
7. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.