bpptr9

กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
 - ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับประจำปี 2567 ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
 รายละเอียด เอกสารประกอบโครงการประกาศสืบจับฯ ตาม QR Code แนบ

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.