bpptr9

เมื่อ 200900 ธ.ค.66 พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วย รายละเอียด ดังนี้
 - สักการะอนุเสาวรีย์ท่านมุก
 - สักการะพุทธเมตตา 
 - ขึ้นแท่นรับความเคารพ 
 - ให้โอวาทข้าราชการตำรวจ
 - พบปะข้าราชการตำรวจ
 - เข้าประชุม ณ ห้อง ศปก.หน่วย ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ
 - ผบก.กฝ.บช.ตชด. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
โดยมี พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. รอง ผกก., สว.ฯ , ผบ.ร้อย.ฯ  และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.