bpptr9

เมื่อ 27 ก.ค.66 ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 31 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดเขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.