bpptr9

เมื่อ 170830 ก.ค.66 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ - รอง สารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ณ หอประชุมมีเกียรติ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.