bpptr9

เมื่อ 3 มิ.ย.66 ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย.66 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา รายละเอียดดังนี้

   - เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน

   - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.