bpptr9

ระหว่างวันที่ 13-19 สนับสนุนข้าราชการตำรวจในสังกัด รักษาความปลอดภัยในงานประเพณีวันไหว้เจ้าแป๊ะกง ประจำปี 2566 ณ ศาลเจ้าฮกเต๊กแป๊ะกง อ.สะเดา จว.สงขลา

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.