bpptr9

ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-16 มิ.ย.66 สนับสนุนอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ พร้อมคณะครูฝึก ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร หน่วยเฝ้าตรวจระยะไกล (LRSU) ประจำปี 2566

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.