bpptr9

เมื่อ 270900-270920 เม.ย.66 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นชั้น ส.ต.ท. จำนวน 9 นาย โดยมี สว.ฯ , ผบ.ร้อย ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.