bpptr9

เมื่อ 230830-230900 มี.ค.66 คณะครูฝึก กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.