bpptr9

ระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค.66 ส่งข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 6 นาย
เข้าฝึกอบรม หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ ค่ายรัตนสาร ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จว.สงขลา

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.