bpptr9

เมื่อ 030930-031030 มี.ค.66 พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค4 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนไหลตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลถึงยศตำรวจร้อยเอก (กดต.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี พ.ต.ท.หญิงสุวรรณา แก้วแกมกาญน์ รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วย สว.ฯ , ผบ.ร้อยฯ เข้าร่วมในพิธี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.