bpptr9

เมื่อ 240900 - 241200 จนท.หมวดแพทย์ กก.9 บก.กฝ ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาบริจาคโลหิต" เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่เข้ามาเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 66 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารภาควิชา
        ผลการปฏิบัติเป็นดังนี้
        1. ผู้เข้ารับการบริจาคโลหิต จำนวน 36 คน
        2. สามารถบริจาคได้ จำนวน 34 คน
        3. ไม่สามารถบริจาคได้ จำนวน 2 คน
        4. ปริมาณเลือดที่ได้ จำนวน 15,300 ซีซี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.