bpptr9

เมื่อ 270830 ก.พ. 66 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ กก.9 บก.กฝ.ฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในหลักสูตรการฝึกทบทวนการยิงปืนเล็กยาวท่ามาตรฐาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.