bpptr9

เมื่อ 270830 ก.พ. 66 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ กก.9 บก.กฝ.ฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในหลักสูตรการฝึกทบทวนการยิงปืนเล็กยาวท่ามาตรฐาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.