bpptr9

คำสั่ง กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม ประจำปี 2563

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.