bpptr9

เมื่อ 13 มี.ค.66 พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า TASER X2 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกันจนสามารถเป็นครูต้นแบบได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม

ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.อ.เชษฐวิทย์ นีระฮิง

ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.